Suomen suurin henkilökuljetusyhtiö Kovanen Yhtiöt Oy on tyytyväinen liikennekaariuudistuksen  lakipykälien määrän vähentymisestä. Tämä mahdollistaa niin kuljetusmuotojen yhdistämisen, palveluiden kehittymisen kuin digitalisoinnin hyödyntämisen.

Taksien osalta olennaisin muutos tulee olemaan liikennelupien määrärajojen poistuminen, vaikka edelleen tullaan vaatimaan  sekä kuljettajalta taksinajolupaa että yrittäjältä yrittäjäpätevyyttä.  Laki tekee kaikista toimijoista tasavertaisia, mikä kuulostaa toimistusjohtaja Heikki Kovasen korviin tervetulleelta kilpailulta.

Uskomme, että jatkossa palveluilla erottuu entistä enemmän ja tunnettujen brändien merkitys tulee korostumaan. Tämän vuoksi tavoiteenamme on taksiliikeitoiminnan kasvattaminen“, Kovanen kertoo.

Kovanen Yhtiöt Oy:n kasvu on käytännössä ollut viime vuosina mahdollista ainoastaan bussipuolta kasvattamalla.

Kuitenkin asiakkaidemme tarpeet painottuvat entistä enemmän taksiluvallisiin henkilöautoihin. On ajankohtia, jolloin taksikysyntä ylittää selvästi tarjontamahdollisuutemme. Olemme joutuneet myymään ei-oota“, toimitusjohtaja kuvailee.

Taksikokoluokkaan on myös helpompi palkata kuljettajia pikkubusseihin nähden, joissa vaaditaan oma erillinen ajokorttiluokka. Muutosta voidaankin pitää sekä yhtiön että sen asiakkaiden silmistä kannustavana.  Kovanen tuleekin kasvattamaan taksipuoltaan muuttamalla ainakin osittain omaa pikkubussikalustoa henkilö- ja tilataksikalustoksi.

Pienempi kalusto tukee limousine- ja tilausajopalveluiden kehittymistä yritysasiakkaita paremmin palvelevaksi“, Heikki Kovanen kommentoi.

Kasvu vaatii investointia digitalisoitumiseen ja brändiin

Siirtymäkausi on pitkä aina 30.6.2018 asti. Sitä ennen Kovanen ehtii selvittämään myös muita mahdollisia kasvukeinoja ja sopeutumaan uuteen markkinatilanteeseen. Valmistelevat työt on jo aloitettu. Digitalisoituminen kuuluu osaksi taksimarkkinoiden kehittymistä. Kovanen onkin valmistellut jo pidempään omaa taksipalveluita tarjoavaa mobiilisovellusta.

Kovasen kehitteellä oleva iOS-käyttöjärjestelmä on nyt testissä ja tarkoitus julkaista ennen vuoden vaihdetta, jonka jälkeen sovellus on tarjolla myös Android-käyttöjärjestelmälle.

Ehdimme ajamaan hyvin oman applikaatiomme toimintaan ja laajaan levitykseen ennen lain voimaantuloa. Kovanen Yhtiöt Oy uskoo brändin merkityksen korostukseen ja aikoo pitää siitä huolen. Se onnistuu parhaiten ajattelemalla asioita aina asiakkaan näkökulmasta, mikä tulee vaan korostumaan vapaammassa markkinassa“, Kovanen kiteyttää.

Yhtiö uskoo liikennekaariuudistuksen vaativan investointeja ja kehitystä yrityksiltä, mutta samalla mahdollistavan kasvun ja kehittymisen. Lopputuloksena on varmasti asiakkaille parempi palvelutarjonta.