REKISTERISELOSTE – KOVANEN YHTIÖT OY:N ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Tarkistettu: 11.02.2016
www.kovanen.com/rekisteriseloste
1. Rekisteripitäjä

Nimi

Kovanen Yhtiöt Oy

Yhteystiedot

Valimotie 21
00380 Helsinki
Puhelin 0200 6161
Sähköposti: myynti@kovanen.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Kati Rajala

Yhteystiedot

Valimotie 21
00380 Helsinki
Puhelin 0200 6161
Sähköposti: myynti@kovanen.com

3. Rekisterin nimi Kovanen Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on Kovanen Yhtiöt Oy:n asiakastietojen ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Kovanen Yhtiöt Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kovanen Yhtiöt Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kovanen Yhtiöt Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kovanen Yhtiöt Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kovanen Yhtiöt Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisteri@kovanen.com tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin saadaan tiedot:

  • rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena
  • asiakkaan itse syöttäminä Kovanen Yhtiöt Oy:n eri verkkopalveluissa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kovanen Yhtiöt Oy:n käytössä, paitsi Kovanen Yhtiöt Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kovanen Yhtiöt Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kovanen Yhtiöt Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kovanen Yhtiöt Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia toiminnanohjausjärjestelmiin. Rekisteri sijaitsee Kovanen Yhtiöt Oy:n salasanalla suojatulla palvelimella.