Kovasen kulttuurin perusta ovat yhteiset arvot; asiakaslähtöisyys, laatu, turvallisuus ja ympäristövastuullisuus. Haluamme tarjota luotettavaa ja asiakaslähtöistä kuljetuspalvelua, jonka tunnusomaisena merkkinä on palvelun ja kaluston korkea laatu. Meille on myös tärkeää saavuttaa asiakkaidemme arvostus luotettavana toimijana. Kovasen koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaa.

Tunnistamme toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä laadun kehittämismahdollisuudet. Toteutamme laadun ja ympäristöasioiden hallintaa käytännön tasolla kaikissa henkilöliikenteen ja tilauspalvelukeskuksemme toiminnoissa.

Laatutoimemme:

1. Tarjoamme asiakkaillemme ”Jotain enemmän”. Huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja luomme ainutlaatuisen kuljetuselämyksen.

2. Asiakasta palvelee huipputiimi. Koulutus ja perehdytys ovat meille tärkeitä. Osaava ja motivoitunut henkilökuntamme on valmiina palvelukseen kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

3. Olemme luottamuksen arvoinen. Automme ovat laadukkaita ja huollettuja, kuljettajamme ammattitaitoisia sekä avuliaita ja asiakaspalvelumme ystävällistä ja asiantuntevaa.

Ympäristötoimemme:

1. Automme ovat priimakunnossa. Korkealaatuinen Mercedes-Benz -ajokalustomme on varustettu modernilla teknologialla, joka ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden.

2. Tasainen ajotapa säästää luontoa. Ajamalla tasaisesti, turhia kiihdytyksiä ja jarrutuksia välttäen sekä ennakoimalla tulevan ajoreitin, voivat kuljettajamme tehdä merkittävän ympäristöteon päivittäin.

3. Toimintojen sähköistäminen. Järjestelmien sähköisen tiedonsiirron tehostaminen ja kehittäminen tuovat merkittäviä säästöjä paperinkulutukseen.

Jatkuva parantaminen

Kehityksen edellytys on jatkuva liikkeessä oleminen. Kovanen on sitoutunut laatu- ja ympäristötoimien jatkuvaan parantamiseen. Arvostamme vuoropuhelua johdon, henkilöstön ja tärkeimpien sidosryhmien kesken. Seuraamme Laatu- ja ympäristötavoitteiden toteutumista, teemme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja sekä johdon katselmuksia, jotta voimme tehdä nopeasti niin korjaavia kuin kehittäviäkin toimia.

Valmiina palvelukseen!