Kesä on alkanut, ja sen myötä suurin osa Kovanen Student Education -ohjelman kautta rekrytoiduista uusista taksinkuljettajista on aloittamassa työnsä.

Uusi työ tuo eteen haasteita, joita taksinkuljettajan tehtävässä ovat mm. laitteiden hallinta, auton toiminnallisuudet, reittivalinnat sekä laadukas asiakaspalvelu, joka on erityisen tärkeä ominaisuus Kovasen kuljettajalla. Uuden kuljettajan perehdytykseen onkin perustettu Kovasen oma tutor-ohjelma , jossa kokenut kuljettaja opastaa uuden työntekijän yrityksen toimintatapoihin.

Tutoroinnin tavoitteena on madaltaa kynnystä aloittaa uudella alalla ja nopeuttaa uuden kuljettajan sopeutumista”, kertoo Kovasen taksiryhmäpäällikkö Matti Heikkilä.

Tutor on mukana koko ensimmäisen työpäivän uuden työntekijän kanssa. Tutoreiksi valitaan kokeneita kuljettajia, joille Kovasen brändi ja yrityksen toimintatavat ovat tuttuja pidemmältä ajalta. Pitkän ajotaustan ja vankan kokemuksen myötä pystyy tutor opettamaan uudelle kuljettajalle taksialan käytäntöjen lisäksi useita yritykseen liittyviä erityistaitoja. Näitä ovat esimerkiksi Kovasen oman tilauskeskuksen tilaukset, ULA-radioliikenne, ajopäiväkirjan täyttö ja auton siivous. Kovasella autot pestään ja siivotaan jokaisessa vuorossa.

Tutor-vuoro aloitetaan tutustumalla Kovasen työtiloihin ja pesupaikkoihin. Työtiloista siirrytään autoon, jossa tutustaan rauhassa laitteistoon ja auton erilaisiin toiminnallisuuksiin. Tutor tutustuttaa uuden kuljettajan päivän aikana myös pääkaupunkiseudun tärkeimpiin  nouto- ja vientiosoitteisiin ja on apuna taksilaitteiden ja kuljettajatabletin käytössä. Kaikki opetus tapahtuu asiakkaiden ollessa kyydissä, mikä auttaa uutta kuljettajaa sopeutumaan oikeisiin asiakaspalvelutilanteisiin.

Vaikka tutorin opetusosuus painottuu vahvasti uuden kuljettajan ensimmäiseen työpäivään, ulottuu tutorointi myös sen jälkeiselle ajalle.

Tutor on uuden kuljettajan tukena myös varsinaisen tutoroinnin jälkeen – hänelle voi tarvittaessa soittaa ongelmatilanteessa myös myöhemmin”, Heikkilä jatkaa.